Skip to Content
InforInfor OS

ใช้ประโยชน์สูงสุดจาก R&D

Infor PLM for Process (Optiva®) ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับผู้ผลิตอาหาร เครื่องดื่ม สารเคมี และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และรองรับการตรวจสอบ
ข้อมูลและกระบวนการต่าง ๆ อย่างครบวงจรทั่วทั้งองค์กร ช่วยให้ผู้ผลิตปฏิบัติตามข้อบังคับเกี่ยวกับฉลากและกฎระเบียบต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย
ไม่ว่าจะเป็นข้อกำหนดการรายงาน กฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำฉลาก หรือการระบุรายละเอียดส่วนผสม

ความสามารถที่สำคัญ

การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

ความสามารถด้านการบริหารจัดการโครงการ
ช่วยให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลโครงการได้อย่างเหมาะสม ตั้งแต่
คอนเซ็ปต์ไปจนถึงการพัฒนา และการเซ็นชื่อ
รับรองขั้นสุดท้าย

การจัดทำฉลากโดยอัตโนมัติ

กำหนดกฎเกณฑ์การจัดทำฉลากสำหรับ
การระบุส่วนผสมที่รองรับคำกล่าวอ้าง
ด้านการตลาด พร้อมทั้งปฏิบัติตาม
ข้อกำหนดของประเทศนั้น ๆ

การปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ ด้วยการตรวจสอบสูตรอาหาร
รวมถึงข้อกำหนดที่ซับซ้อนในการระบุ
ส่วนผสมในอุตสาหกรรมอาหาร

ความสามารถในการกำหนดสูตร

พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ได้เร็วขึ้นตั้งแต่วัตถุดิบ
ไปจนถึงผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย ด้วยความ
สามารถในการกำหนดสูตร ซึ่งใช้ประโยชน์
จากคุณลักษณะที่สำคัญของวัตถุดิบ และ
ต้นทุน

การดำเนินงานที่คล่องตัว

ทำให้กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์มี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกัน ด้วยการ
บูรณาการอย่างสมบูรณ์เข้ากับแอปพลิเคชัน
การตรวจสอบรับรอง และเวิร์กโฟลว์ทั้งหมด
ของคุณ ตั้งแต่ขั้นตอนการคิดค้นไอเดีย
ไปจนถึงการล้าสมัยตกรุ่น

การปรับปรุงต้นทุน

การบูรณาการเข้ากับระบบ ERP ให้ข้อมูล
เชิงลึกที่ดีขึ้นเกี่ยวกับต้นทุน และสถานการณ์
สมมุติช่วยประเมินโอกาสที่ให้ส่วนต่างกำไร
มากที่สุด

ความรวดเร็วในการนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด นับว่า
มีความสำคัญต่อเราเป็นอย่างมาก เราอยู่ในอุตสาหกรรม
ที่มีการแข่งขันสูง ดังนั้นเราจึงมองหาเทคโนโลยีใหม่ ๆ
อยู่เสมอ ขณะที่กรอบเวลาการทำงานของเราลดน้อยลง
เรื่อย ๆ Infor PLM for Process ช่วยเพิ่มความสะดวก
รวดเร็วให้แก่ KDP ในการนำผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ออกสู่ตลาด

บ็อบ วิมป์ไฮเมอร์,
ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายจัดการความรู้ R&D, Keurig Dr Pepper
ความสำเร็จของลูกค้า
โลโก้ Reckitt Benckiser

ความสำเร็จของลูกค้า

Reckitt Benckiser (RB) บริษัทข้ามชาติของอังกฤษด้านสินค้าอุปโภคบริโภค
ปรับใช้เทคโนโลยี PLM ที่ทันสมัย โดยใช้ Infor® PLM for Process
เพื่อปรับปรุงความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎระเบียบทั่วโลก และสร้าง
แหล่งข้อมูลชุดเดียวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท โดยครอบคลุมตั้งแต่
การพัฒนาไปจนถึงการผลิต

การบริหารจัดการโครงการร่วมกัน
ภาพหน้าจอ PLM for Process

การบริหารจัดการโครงการร่วมกัน

 • แนวทาง Stage-Gate แบบครบวงจร
 • ตรวจสอบสถานะโครงการผ่านมุมมองแบบแผนภูมิ Gantt
 • แสดงข้อมูลและกระบวนการต่าง ๆ อย่างครบถ้วนทั่วทั้งองค์กร
 • การบูรณาการอย่างสมบูรณ์ของแอปพลิเคชัน การตรวจสอบรับรอง
  และเวิร์กโฟลว์ ตั้งแต่การคิดค้นไอเดียไปจนถึงการล้าสมัยตกรุ่น
การปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ภาพหน้าจอการปฏิบัติตามกฎระเบียบใน Product Lifecycle Management

การปฏิบัติตามกฎระเบียบ

 • การปฏิบัติตามกฎระเบียบทั่วโลกสำหรับฉลาก และการระบุ
  ข้อมูลโภชนาการ
 • การบริหารจัดการสูตรทั่วโลก รวมถึงส่วนผสมและสารก่อภูมิแพ้
 • การกำกับดูแลโดยอัตโนมัติตามกฎเกณฑ์
การปรับปรุงต้นทุน
ภาพหน้าจอการปรับปรุงต้นทุนใน PLM for Process

การปรับปรุงต้นทุน

 • การปรับปรุงสูตรอาหาร/สูตรผลิตภัณฑ์เพื่อลดต้นทุน
 • สถานการณ์สมมติเพื่อประเมินโอกาสที่ให้ส่วนต่างกำไรดีที่สุด
 • การบูรณาการเข้ากับระบบ ERP ให้ข้อมูลเชิงลึกที่ดีกว่าเกี่ยวกับต้นทุน

ตัวเลขที่บ่งชี้ประสิทธิภาพ

3,500

ฉลากสินค้าที่ได้รับผลกระทบจาก ข้อกำหนดการจัดทำฉลาก โภชนาการของ FDA

50%

เวลาที่ใช้ในการสร้างฉลากโภชนาการสำหรับสินค้าลดลง

88%

การแก้ไขข้อเท็จจริงในฉลากโภชนาการลดลง

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

CloudSuite Chemicals

บริการคลาวด์ที่ช่วยให้ผู้ผลิตสารเคมีปรับปรุงธุรกิจให้ทันสมัย สร้างสรรค์นวัตกรรม และสร้างความแตกต่างเหนือคู่แข่ง

Infor M3

โซลูชันคลาวด์ ERP สำหรับ
จัดการกระบวนการที่ซับซ้อน
ของผู้ผลิต และตัวแทน
จำหน่ายที่มีห่วงโซ่มูลค่า
ที่ซับซ้อนหลายรูปแบบบ

Infor LX

โซลูชัน ERP ที่นำเสนอฟังก์ชัน
อุตสาหกรรมระดับลึก และมี
ความยืดหยุ่น ช่วยให้คุณ
ปรับตัวตามเทรนด์การผลิต
ใหม่ ๆ และการเปลี่ยนแปลง
กฎระเบียบ

Infor OS

Infor OS

แพลตฟอร์มระบบปฏิบัติการคลาวด์ที่แข็งแกร่ง เร่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ทั่วระบบนิเวศขององค์กร

กรุณาติดต่อ

ติดต่อเราและพวกเราจะให้ทีมงานติดต่อไปภายใน 24 ชั่วโมง

การคลิก "ส่ง" แสดงว่าคุณตกลงว่า Infor จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ให้ไว้ในแบบฟอร์ม
ด้านบน เพื่อสื่อสารกับคุณในฐานะลูกค้าเป้าหมายหรือลูกค้าจริงหรือลูกค้าตามที่อธิบายไว้ใน
นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา