Skip to Content
InforInfor OS

Infor SyteLine

เพิ่มความสะดวกและปรับให้เป็นแบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการผลิตที่มีความซับซ้อน สำหรับการผลิตแบบไม่ต่อเนื่อง (Discrete) และแบบต่อเนื่อง (Process)

ปรับปรุงประสิทธิภาพตั้งแต่ส่วนแบ็กออฟฟิศไปจนถึงพื้นที่ผลิต

ผู้ผลิตที่ทำการผลิตแบบไม่ต่อเนื่องและแบบต่อเนื่องทั่วโลกใช้ Infor® SyteLine แบบติดตั้งในองค์กรและในระบบคลาวด์ เพื่อเพิ่มความสะดวก
และปรับให้เป็นแบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการผลิตที่ซับซ้อน SyteLine® ประกอบด้วยความสามารถที่หลากหลาย ตั้งแต่การวางแผนขั้นสูง
และการจัดการวัตถุดิบไปจนถึงการเงิน โดยนำเสนอทุกสิ่งที่ผู้ผลิตต้องการในแพ็กเกจมาตรฐาน

ความสามารถหลัก

การวางแผนและการจัดตารางเวลา

ใช้ข้อมูลเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการโฟลว์ ซิงค์การดำเนินการ และจัดตารางเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดการคุณภาพ

ช่วยให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเป็นไป
ตามมาตรฐานคุณภาพและสเปคของลูกค้า

การบริหารจัดการระบบซัพพลายเชน

ปรับปรุงการติดต่อสื่อสารและการตรวจสอบทั่วซัพพลายเชน

การบริหารจัดการด้านการเงิน

เชื่อมโยงธุรกรรมทางการเงินและต้นทุน
เข้ากับการดำเนินการผลิต

การบริหารจัดการโครงการ

บริหารโครงการและทรัพยากรทั้งหมด
ภายในอินเทอร์เฟซเดียว

พอร์ทัลการทำงานร่วมกัน

ปรับปรุงการทำงานร่วมกับลูกค้า ผู้ขาย และตัวแทนจำหน่าย

Infor คือผู้นำ
Gartner logo

Infor คือผู้นำ

Infor สร้างอนาคตของคลาวด์แอปพลิเคชันสำหรับองค์กรด้านอุตสาหกรรม
ค้นหาว่าเพราะเหตุใด Gartner® จึงระบุว่า Infor คือผู้นำในรายงาน 2021
Magic Quadrant™ สำหรับ Cloud ERP สำหรับองค์กรที่มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์

ขับเคลื่อน Infor CloudSuite Industrial
การใช้เลเซอร์ตัดโลหะ

ขับเคลื่อน Infor CloudSuite Industrial

SyteLine ขับเคลื่อน Infor CloudSuite™ Industrial ซึ่งเป็นบริการคลาวด์
แบบครบวงจร ประกอบด้วยฟังก์ชันด้านการผลิตที่ได้รับการยอมรับจาก
ภาคอุตสาหกรรม

มอบคุณประโยชน์ให้แก่ลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรม

การบริหารจัดการการปฏิบัติงานและซัพพลายเชน
ภาพหน้าจอการจัดการการปฏิบัติงานและซัพพลายเชนด้วย Infor Syteline

การบริหารจัดการการปฏิบัติงานและซัพพลายเชน

 • การจัดซื้อสินค้าคงคลัง
 • การบริหารจัดการแบบหลายไซต์และหลายคลังสินค้า
 • ข้อกำหนดการจัดซื้อและกระบวนการจัดซื้อแบบรวมศูนย์
การวางแผนการผลิตและการจัด ตารางเวลา
ภาพหน้าจอการวางแผนการผลิตและการจัดตารางเวลาด้วย Infor Syteline

การวางแผนการผลิตและการจัด ตารางเวลา

 • การวางแผนกำลังการผลิตที่แน่นอน
 • การจัดตารางเวลาสำหรับพื้นที่ผลิต
 • รองรับโหมดผสม (ETO, MTO, MTS ฯลฯ)
การบริหารจัดการคุณภาพและบริการ
ภาพหน้าจอการจัดการคุณภาพและบริการ

การบริหารจัดการคุณภาพและบริการ

 • การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 • การขายอะไหล่
 • การรับประกันและสัญญาบริการ
การบริหารจัดการโครงการและทรัพยากร
ภาพหน้าจอการบริหารจัดการโครงการและทรัพยากร

การบริหารจัดการโครงการและทรัพยากร

 • กำหนดงานและโครงสร้างทรัพยากร
 • กำหนดเหตุการณ์สำคัญสำหรับใบแจ้งหนี้และการรับรู้รายได้
 • การระบุความแปรผันของต้นทุนและตารางเวลาอย่างรวดเร็ว

ตัวเลขที่บ่งชี้ประสิทธิผล

30%

ประสิทธิภาพของพนักงานเพิ่มขึ้น

99.99%

ความแม่นยำของสินค้าคงคลัง

98%

ความแม่นยำของสินค้าคงคลัง

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

Infor Configure Price Quote (CPQ)

พัฒนาประสบการณ์การซื้อของลูกค้า
ด้วยนวัตกรรมเอนจินสำหรับการกำหนด
รูปแบบผลิตภัณฑ์

อ่านเพิ่มเติม

Infor CRM

ตรวจสอบการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า
อย่างรอบด้าน

อ่านเพิ่มเติม

Infor Factory Track®

สร้างระบบอัตโนมัติ และเพิ่มความสะดวกสำหรับการดำเนินงาน
ด้านสินค้าคงคลัง และพื้นที่ผลิตในโรงงาน

อ่านเพิ่มเติม

Infor Expense Management

บันทึกรายจ่ายได้จากทุกที่

อ่านเพิ่มเติม
แพลตฟอร์มระบบปฏิบัติการคลาวด์ที่แข็งแกร่ง เพิ่มความรวดเร็วในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทั่วระบบนิเวศขององค์กร

แพลตฟอร์มระบบปฏิบัติการคลาวด์
ที่แข็งแกร่ง เพิ่มความรวดเร็ว
ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ทั่วระบบนิเวศขององค์กร

กรุณาติดต่อ

ติดต่อเราและพวกเราจะให้ทีมงานติดต่อไปภายใน 24 ชั่วโมง

การคลิก "ส่ง" แสดงว่าคุณตกลงว่า Infor จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ให้ไว้ในแบบฟอร์ม
ด้านบน เพื่อสื่อสารกับคุณในฐานะลูกค้าเป้าหมายหรือลูกค้าจริงหรือลูกค้าตามที่อธิบายไว้ใน
นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา