Skip to Content

CloudSuite™ Food & Beverage

ระบบซอฟต์แวร์แบบครบวงจรสำหรับธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

ออกแบบมาสำหรับธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

Infor CloudSuite Food & Beverage นำเสนอเครื่องมือที่จะเพิ่มความรวดเร็วให้กับซัพพลายเชนระดับโลกของผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม
ช่วยให้สามารถเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดได้เร็วขึ้น และยกระดับประสิทธิภาพในทุก ๆ ด้าน ภายในโครงสร้างพื้นฐานที่ปลอดภัย
และไว้ใจได้ แพลตฟอร์มนี้จะจัดหาระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) สำหรับธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม โดยครอบคลุมทุก
เซ็กเมนต์หลักของอุตสาหกรรมนี้ เช่น เบเกอรี่ เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์นม เนื้อและสัตว์ปีก อาหารปรุงสำเร็จและอาหารแช่เย็น และส่วนผสม
ของอาหาร

จุดเด่น

 • โซลูชันแบบครบวงจรที่มีความยืดหยุ่นสูง
 • ออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาท้าทายในธุรกิจ F&B
 • จัดการระยะเวลาการผลิตให้สั้นลง
 • พัฒนากลยุทธ์ช่องทางการตลาด
 • ปฏิบัติตามข้อบังคับ
การผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์

การผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์

 • การคาดการณ์และวางแผนเกี่ยวกับความต้องการของตลาด
 • การวางแผนและจัดตารางเวลาการผลิต
 • การจัดการอายุการเก็บรักษาและความแปรผันตามฤดูกาล
 • การจัดการสูตรอาหาร การคิดสูตรที่มีต้นทุนการผลิตต่ำสุด
 • การปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับฉลาก
 • การจัดการอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์ขั้นสูง
การจัดการซัพพลายเชน

การจัดการซัพพลายเชน

 • การตรวจสอบวัตถุดิบ/ส่วนผสมในสินค้าคงคลัง
 • การตรวจสอบย้อนกลับแบบครบวงจร
 • การจัดการคลังสินค้าและการกระจายสินค้า
ระบบวิเคราะห์ข้อมูลและการรายงาน

ระบบวิเคราะห์ข้อมูลและการรายงาน

 • เครื่องมือการรายงานที่ใช้งานง่ายรวมอยู่ในระบบ
 • ระบบธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence) ที่เชื่อมต่อผ่านเครือข่าย
 • UI ที่ทันสมัย และเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
กรุณาติดต่อ

ติดต่อเราและพวกเราจะให้ทีมงานติดต่อไปภายใน 24 ชั่วโมง

การคลิก "ส่ง" แสดงว่าคุณตกลงว่า Infor จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ให้ไว้ในแบบฟอร์ม
ด้านบน เพื่อสื่อสารกับคุณในฐานะลูกค้าเป้าหมายหรือลูกค้าจริงหรือลูกค้าตามที่อธิบายไว้ใน
นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา