Skip to Content

70% ของผู้ให้บริการ 3PL ชั้นนำ ขยายธุรกิจโดยใช้เครือข่าย ระดับโลกของ Infor

ผู้ให้บริการโลจิสติกส์

ผู้ให้บริการโลจิสติกส์และ 3PL ทั่วโลกไว้วางใจเลือกใช้เทคโนโลยีของ Infor เพื่อสร้างมูลค่าที่แตกต่างให้แก่ลูกค้า ควบคู่ไปกับการเพิ่มความคล่องตัว
ความรวดเร็ว และความยืดหยุ่นให้กับซัพพลายเชน ต่อไปนี้คือปัญหาท้าทายบางประการที่ธุรกิจเหล่านี้ต้องเผชิญในแต่ละวัน
ซึ่งสามารถแก้ไขได้ด้วยเทคโนโลยีของเรา

ความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

ความคาดหวังที่
เปลี่ยนไปของผู้บริโภค
ก่อให้เกิดความซับซ้อน
และแรงกดดันเพิ่ม
มากขึ้นต่อระบบ
ซัพพลายเชน

คู่แข่งด้านโลจิสติกส์ /3PL รายใหม่ ๆ

การปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัลอาจเป็นเรื่องยากสำหรับผู้เล่นรายเก่า

ความซับซ้อนของบริการหลากหลายช่องทาง

การดำเนินงานผ่าน
ทุกช่องทางที่เป็นไปได้
ต้องอาศัยกระบวนการ
และระบบที่ซับซ้อน

การหยุดชะงักของซัพพลายเชน

ซัพพลายเชนที่ยืดหยุ่น
มีความสำคัญต่อการ
รับมือกับสถานการณ์
ที่ไม่คาดคิด

ขาดแคลนบุคลากร

กระบวนการสรรหาและรักษาบุคลากรจะต้องรองรับบุคลากรที่ต้องการความคล่องตัวบนระบบดิจิทัล

การนำเสนอคุณประโยชน์แก่ลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรม

โซลูชันที่แก้ไขปัญหาท้าทายที่สำคัญที่สุดของคุณ

โซลูชันที่แก้ไขปัญหาท้าทายที่สำคัญที่สุดของคุณ

ผู้ให้บริการโลจิสติกส์และ 3PL เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ปรับปรุงการตัดสินใจ ยกระดับประสบการณ์
สำหรับลูกค้า ฯลฯ ด้วยโซลูชันของ Infor

ภาพหน้าจอ ERP สำหรับโลจิสติกส์และ 3pl

มอบประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมให้แก่ลูกค้า

สร้างความแตกต่างด้วยบริการเสริมที่แปลกใหม่ ช่วยให้ลูกค้า
ดำเนินธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น

 • นำเสนอบริการเสริมต่าง ๆ เช่น การจัดการ PO และการบริหาร
  การรวมแหล่งที่มา
 • สร้างระบบควบคุมแบบครบวงจรที่ตรวจสอบได้อย่างทั่วถึง
 • รองรับเครือข่ายที่เชื่อมต่อระบบนิเวศซัพพลายเชนทั้งหมด
 • ใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยระบบอัจฉริยะ เพื่อระบุ ETA ที่แน่ชัด
  มากขึ้น
 • ควบคุมจังหวะและความแม่นยำในการสร้างสรรค์นวัตกรรมสำหรับโซลูชัน
  ที่ปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้า
ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและทำให้กระบวนการมีความคล่องตัวมากขึ้น
ภาพหน้าจอซัพพลายเชนสำหรับโลจิสติกส์และ 3pl

ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและทำให้กระบวนการมีความคล่องตัวมากขึ้น

สร้างความเป็นเลิศในการดำเนินงานทั่วซัพพลายเชน

 • ใช้การแสดงผลซัพพลายเชนและการประสานงานร่วมกัน
  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
 • สร้างกระบวนการเชิงรุก/ ข้อเสนอแนะจาก IoT และ AI
 • สร้างคุณประโยชน์เพิ่มมากขึ้นให้แก่ลูกค้า ด้วยความสามารถ
  ด้านการประสานงานร่วมกันและการควบคุมดูแล
 • เพิ่มความคล่องตัว และเตรียมพร้อมรับมือกับการหยุดชะงัก
  ของซัพพลายเชน
 • ใช้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ
รับทราบข้อมูลเชิงลึกและปรับปรุง การตัดสินใจ
ภาพหน้าจอแดชบอร์ดการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับโลจิสติกส์และ 3pl

รับทราบข้อมูลเชิงลึกและปรับปรุง การตัดสินใจ

ใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากหลายแหล่งที่มา

 • ตรวจสอบการเคลื่อนย้ายทั้งหมดของคอนเทนเนอร์ทางทะเลทั่วโลก
 • รับทราบข้อมูลเชิงลึกจากแดชบอร์ดการจัดการ และระบบวิเคราะห์ข้อมูล
 • สร้างโปรแกรมหลักสำหรับการจัดการการขนส่ง ขับเคลื่อนด้วยสกอร์การ์ดและข้อมูลวิเคราะห์
 • ตรวจสอบสถานะและเหตุการณ์สำคัญได้อย่างถูกต้องแม่นยำ
  และทันท่วงที
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดการสัญญา
นำเสนอ WMS รุ่นอนาคตสำหรับบริการรับเหมาด้านโลจิสติกส์
ภาพหน้าจอแดชบอร์ดการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับโลจิสติกส์และ 3pl

นำเสนอ WMS รุ่นอนาคตสำหรับบริการรับเหมาด้านโลจิสติกส์

จัดการสินค้าคงคลังสำหรับลูกค้าหลายรายในคลังสินค้าเดียวกัน

 • รองรับกลยุทธ์การจัดสรรที่ยืดหยุ่น
 • ใช้การแสดงผล 3D เพื่อตรวจสอบเวิร์กโฟลว์ ปัญหาคอขวด
  และความเสี่ยง
 • ปรับปรุงความถูกต้องของคำสั่งซื้อ และประสิทธิภาพการจัดส่ง
 • ลดเวลาเดินทางสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ลง 10–20% ด้วยการรวมหลายงานเข้าไว้ด้วยกัน
 • รองรับการสั่งงานด้วยเสียงเพื่อปรับปรุงการควบคุม ความสะดวก
  และประสิทธิภาพ
รองรับบุคลากรที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย
ภาพหน้าจอการจัดการบุคลากรสำหรับโลจิสติกส์และ 3pl

รองรับบุคลากรที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย

ปรับใช้โมเดลที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อปรับปรุงการว่าจ้าง
และการพัฒนาบุคลากร

 • เชื่อมโยงประสิทธิภาพเข้ากับกลยุทธ์ด้านธุรกิจและบุคลากร
 • ใช้ข้อมูลด้านวัตถุประสงค์เพื่อระบุตัวบุคลากร และปรับปรุงการพัฒนา
  และการดึงดูดบุคลากร
 • ปรับการวางแผนด้านบุคลากรในระยะยาวให้สอดคล้องกับ
  ข้อมูลคาดการณ์ระยะสั้นและตารางเวลา
 • ใช้ระบบจัดการแรงงานเพื่อจัดตารางเวลาการทำงานสำหรับแรงงาน
  โดยอ้างอิงทักษะและทรัพยากร

แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้เราสามารถตรวจสอบออเดอร์ รวมไปถึง
รายละเอียดต่างๆ ทั้งหมดที่มีความสำคัญต่อลูกค้า…
มีหลากหลายวิธีที่ลูกค้าจะได้รับประโยชน์
จากการควบคุมและเข้าถึงข้อมูลประเภทนี้

คารอน แวน ไดค์
รองประธานฝ่าย ISS, ALLPORT CARGO SERVICES USA

ประสิทธิภาพที่บ่งชี้ด้วยตัวเลข

22%

ประสิทธิภาพการทำงานของแรงงานในคลังสินค้าเพิ่มขึ้น

25%

ประสิทธิภาพของสินทรัพย์เพิ่มขึ้น

20%

ค่าใช้จ่ายด้านธุรกรรมต่อการขนส่งสินค้าลดลง

ความสำเร็จของลูกค้า
Customer Success Allport Cargo

ความสำเร็จของลูกค้า

Allport Cargo Services USA ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ในอเมริกาเหนือ ใช้ Infor
Nexus เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจสอบการจัดส่งสินค้า ซึ่งช่วยให้
ลูกค้าของบริษัทสามารถควบคุมแนวทางการจัดการการขนส่งได้ดียิ่งขึ้น
จึงช่วยลดค่าขนส่งได้มากขึ้น และปรับปรุงความพร้อมของสต็อกสินค้า

อ่านเพิ่มเติม

ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อแต่ละอุตสาหกรรม

โซลูชันของ Infor สำหรับผู้ให้บริการโลจิสติกส์

Infor WMS

Infor WMS เป็นโซลูชันการบริหารจัดการคลังสินค้าที่ใช้งานง่าย ออกแบบ
เป็นพิเศษเพื่อช่วยให้คุณจัดการกิจกรรมต่าง ๆ ภายในศูนย์กระจายสินค้าได้
อย่างรอบด้าน ครอบคลุมสถานที่ดำเนินงานเพียงหนึ่งแห่งหรือหลายสิบแห่ง
การผสานรวมระบบจัดการคลังสินค้าเข้ากับระบบจัดการแรงงาน และ
การวิเคราะห์ข้อมูลแบบ 3D จะช่วยลดระยะเวลาการเรียนรู้เพื่อใช้งานโซลูชัน
และช่วยให้บริษัทได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนรวดเร็วยิ่งขึ้น

จุดเด่น
 • เพิ่มความคล่องตัวในการจัดตารางเวลานัดหมาย การส่งคืนสินค้า การขนถ่าย
  และการลำเลียงสินค้า
 • ปรับปรุงการดำเนินงานในสถานที่ตั้งหลายแห่งสำหรับเจ้าของหลายราย
 • ปรับปรุงการหมุนเวียนสต็อก และการใช้พื้นที่ด้วยทริกเกอร์อัตโนมัติ
 • ผนวกรวมระบบสั่งงานด้วยเสียง, RF, อี-คอมเมิร์ซ, การประกอบชิ้นส่วน และการจัดสรร
 • การแสดงผลข้อมูลคลังสินค้าในรูปแบบ 3D ที่แปลกใหม่
 • รองรับการให้บริการแบบเฉพาะเจาะจง
 • ประกอบด้วยระบบคำนวณต้นทุนในระดับของลูกค้า การเรียกเก็บเงิน และการออก
  ใบแจ้งหนี้
 • ติดตั้งใช้งานภายในองค์กรหรือในระบบคลาวด์

Infor Nexus

Infor Nexus เป็นแพลตฟอร์มเครือข่ายธุรกิจแบบอินสแตนซ์เดียวที่ครอบคลุมหลายองค์กร
ขับเคลื่อนซัพพลายเชนจำนวนมากที่มีความซับซ้อนมากที่สุดในโลก เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและความคล่องตัว โดยปรับปรุงการไหลเวียนของสินค้า ข้อมูล และเงินทุน
ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดซื้อไปจนถึงการจัดส่งและชำระเงิน ลูกค้าจะสามารถยกระดับ
ประสิทธิภาพโดยรวมของซัพพลายเชน เช่น ปรับปรุงการจัดส่งตรงเวลาแ ละการบริการ
ลูกค้าอย่างฉับไวมากขึ้น พร้อมทั้งลดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลาดำเนินการ ลดการใช้เงินทุน
หมุนเวียน และปรับปรุงความสัมพันธ์กับคู่ค้า

จุดเด่น
 • ความสามารถที่ครบถ้วน ตั้งแต่การจัดซื้อไปจนถึงการจัดส่งและการชำระเงิน
 • การผสานรวมข้อมูลจากหลายแหล่งและกระบวนการต่าง ๆ เพื่อรองรับการตรวจสอบ
  และการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน
 • AI และ Machine Learning สำหรับข้อมูลเชิงลึกแบบทำนาย และแบบให้คำแนะนำ
 • การฝึกอบรมการใช้งาน และบริการสนับสนุนระดับโลก
 • การจัดการซัพพลายเชนแบบโมบายล์จากอุปกรณ์ไร้สาย
 • ส่วนต่อขยายสำหรับการพัฒนาแอป

Infor EAM

Infor EAM เป็นซอฟต์แวร์การจัดการสินทรัพย์ที่ดีที่สุด ช่วยปรับปรุงและปรับเปลี่ยน
การดำเนินการด้านการซ่อมบำรุงให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล เพื่อยกระดับประสิทธิภาพอย่าง
เหนือชั้น โซลูชันแห่งศตวรรษที่ 21 นี้ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเฉพาะ
เพื่อแก้ไขปัญหาท้าทายที่แตกต่าง ขณะที่โซลูชันแบบเจาะลึกไม่สามารถเพิ่มขยาย
เพื่อรองรับการเติบโต ส่วนผลิตภัณฑ์เสริมสำหรับ ERP ก็ต้องมีการปรับแต่งเพิ่มเติม
อย่างมาก แต่ EAM เป็นซอฟต์แวร์การจัดการสินทรัพย์ที่มีจุดประสงค์การใช้งานอย่าง
เฉพาะเจาะจง สามารถปรับขนาด และปรับเปลี่ยนให้สอดรับกับทุกองค์กร

จุดเด่น
 • เพิ่มประสิทธิภาพ และเสถียรภาพในการใช้สินทรัพย์และอุปกรณ์
 • คาดการณ์เกี่ยวกับปัญหาอุปกรณ์เสีย และดำเนินการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
 • ปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวด
 • เพิ่มความคล่องตัวในการจัดซื้อจัดจ้าง
 • ตรวจสอบค่าแรง และลดระยะเวลาหยุดทำงาน

Infor HCM

Infor HCM เป็นโซลูชันที่เหนือชั้นสำหรับการจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างครบวงจร ช่วยให้
คุณจัดสรรบุคลากร และดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม สอดรับกับกลยุทธ์โดยรวมของธุรกิจ

จุดเด่น
 • ครบทุกฟังก์ชันการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในโซลูชันแบบครบวงจร
  เพียงหนึ่งเดียว พร้อมความสามารถที่หลากหลายจากผู้ให้บริการคลาวด์ HR
  เพียงรายเดียว
 • อินเทอร์เฟซผู้ใช้ในระดับผู้บริโภค สามารถปรับแต่งตามบทบาทของผู้ใช้ พร้อมด้วยคอมโพเนนต์ที่สามารถใช้งานร่วมกัน ครอบคลุมโครงสร้างองค์กร HR ทั่วโลก
 • ใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างทันท่วงที อ้างอิงวิทยาศาสตร์ด้านพฤติกรรมและระบบวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อดึงดูดพนักงานและยกระดับศักยภาพสูงสุด
 • ใช้เทคโนโลยีคลาวด์ HR ที่ทันสมัย เพื่อรองรับการตรวจสอบข้อมูลพนักงาน
  อย่างครบถ้วน การว่าจ้าง พัฒนา และดึงดูดบุคลากรได้อย่างเหมาะสม
 • ปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของพนักงาน และเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร พร้อมทั้ง
  ควบคุมกลยุทธ์ด้านบุคลากรของบริษัท รวมถึงเทคโนโลยี HCM โดยอาศัย
  โครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ที่ยืดหยุ่น ปลอดภัย และประหยัดค่าใช้จ่าย
ผลิตภัณฑ์รวมถึง
 • HCM
 • Talent Management
 • Global HR
 • Talent Science
 • LMS
 • HRSD

Infor WFM

Infor Workforce Management (WFM) ช่วยให้องค์กรปรับปรุงทุกแง่มุมของการบริหาร
จัดการแรงงานและประสิทธิภาพการทำงาน โดยปรับปรุงการวางแผนเกี่ยวกับบุคลากร
การดำเนินการ และการวิเคราะห์ ด้วยโซลูชันซอฟต์แวร์การจัดการบุคลากรภายในองค์กร
ที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมเฉพาะ ประกอบด้วยเทคโนโลยีที่แข็งแกร่ง

จุดเด่น
 • ตรวจสอบติดตามเวลาทำงานของพนักงาน และรับทราบข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
  บัญชีเงินเดือน
 • ใช้เครื่องมือจัดตารางเวลาตามความต้องการหรือการเข้ากะ เหมาะสำหรับ
  อุตสาหกรรมเฉพาะ
 • การวางแผนและคาดการณ์เกี่ยวกับแรงงาน ด้วยซอฟต์แวร์ที่ใช้งานง่ายสำหรับ
  การจัดสรรงบประมาณ การวางแผน และการคาดการณ์ความต้องการแรงงาน
กรุณาติดต่อ

ติดต่อเราและพวกเราจะให้ทีมงานติดต่อไปภายใน 24 ชั่วโมง

การคลิก "ส่ง" แสดงว่าคุณตกลงว่า Infor จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ให้ไว้ในแบบฟอร์ม
ด้านบน เพื่อสื่อสารกับคุณในฐานะลูกค้าเป้าหมายหรือลูกค้าจริงหรือลูกค้าตามที่อธิบายไว้ใน
นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา