Skip to Content

โซลูชัน ERP ที่ทันสมัยสำหรับ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

ปรับปรุงความปลอดภัยของอาหาร ลดการสิ้นเปลือง และสร้างซัพพลายเชนด้านอาหาร
ที่มีความโปร่งใสมากขึ้น

พลิกโฉมธุรกิจของคุณด้วยซอฟต์แวร์ที่ใช้งานง่ายสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร

โซลูชัน ERP ของเราใช้งานได้อย่างง่ายดาย ประกอบด้วยฟังก์ชันสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
การจัดการวงจรการผลิต การวางแผนซัพพลายเชน และการจัดการสินทรัพย์ ทั้งยังเพิ่มความสะดวกในการปรับปรุงคุณภาพของอาหาร
ลดการสิ้นเปลือง และสร้างความโปร่งใสในระบบซัพพลายเชนเพิ่มมากขึ้น

Cloud ERP รองรับการสร้างสรรค์นวัตกรรม ความปลอดภัย และความยั่งยืนในด้านการผลิตอาหาร

นอกเหนือไปจากรสชาติของอาหารแล้ว ผู้บริโภคยังต้องการความแปลกใหม่ของผลิตภัณฑ์ และต้องการความสามารถในการตรวจสอบซัพพลายเชน
ด้านอาหารอย่างครบวงจร เพื่อรองรับความปลอดภัยและการดำเนินงานที่ยั่งยืน โซลูชัน Cloud ERP ของเราจะช่วยให้คุณนำเสนออาหารที่ถูกใจผู้บริโภค
ได้รวดเร็วมากขึ้น และพลิกโฉมธุรกิจของคุณอย่างเหนือชั้น

ความปลอดภัยของอาหาร คุณภาพ และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ซอฟต์แวร์ ERP ที่ผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มใช้งานเพื่อป้องกันการเรียกคืนสินค้า พร้อมทั้งควบคุมคุณภาพและการตามกฎระเบียบ

ความปลอดภัยของอาหาร คุณภาพ และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ผู้บริโภคและหน่วยงานกำกับดูแลคาดหวังว่า ผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม
จะดำเนินมาตรการเชิงรุกเพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัย กฎระเบียบ
สำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มมีความซับซ้อนและเข้มงวด
อย่างมาก และยังก่อให้เกิดความเสี่ยงที่สูงมากหากไม่ได้ปฏิบัติตาม
ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง บริษัทด้านอาหารไว้วางใจและสร้างมูลค่าให้กับแบรนด์ของตน โดยอาศัยซอฟต์แวร์ของเรา ซึ่งรองรับความปลอดภัของอาหาร การตรวจสอบย้อนกลับแบบครบวงจร และการเรียกคืนสินค้าที่รวดเร็ว

 • ดำเนินกระบวนการอัตโนมัติเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหาร
  และทำการทดสอบอย่างสม่ำเสมอ
 • ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎหมายและความต้องการของลูกค้าโดยใช้ระบบตรวจสอบคุณภาพและการทดสอบ
 • ค้นหาสาเหตุของปัญหาด้านความปลอดภัยของอาหารอย่างรวดเร็ว
  และทำการเรียกคืนสินค้าอย่างถูกต้องและเจาะจงเป้าหมาย
 • บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตและระบบซัพพลายเชนจากกระบวนการต้นน้ำและปลายน้ำ
 • ดำเนินมาตรการแก้ไขโดยอัตโนมัติ
การจัดการวงจรการผลิตและความโปร่งใสในการผลิตอาหาร
Infor PLM for Process เป็นโซลูชั่นซอฟต์แวร์ด้านการจัดการวงจรการผลิตบนระบบคลาวด์ ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับการจัดการสูตรอาหาร รวมทั้งขับเคลื่อนการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหม่และปรับปรุง ROI

การจัดการวงจรการผลิตและความโปร่งใสในการผลิตอาหาร

เพิ่มความรวดเร็วในการนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด และปรับปรุงความสามารถในการตรวจสอบ ด้วยระบบนิเวศน์ด้านการจัดการวงจรการผลิตแบบครบวงจร

 • คำนวณ สร้างแบบจำลอง และเปรียบเทียบคุณค่าทางโภชนาการ
  สารก่อภูมิแพ้ และต้นทุนของส่วนผสมอาหาร
 • มั่นใจได้ว่า มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบและความต้องการของลูกค้า
  ในทุกขั้นตอนของวงจรการพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • สร้างฉลากสินค้าและรายละเอียดส่วนประกอบ โดยใช้ข้อมูล
  ที่เป็นไปตามกฎระเบียบ
 • สร้างความโปร่งใส ทำให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบรายละเอียด
  ตั้งแต่ฟาร์มจนถึงจานอาหาร
 • โฟกัสไอเดียการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพสูงสุด
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบ Stage-Gate
การพลิกโฉมอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มสู่ Industry 4.0
ลดการสิ้นเปลืองและลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของอาหารด้วยเทคโนโลยี Industry 4.0 ซึ่งรองรับการจัดการดูแลสินทรัพย์ที่ทันสมัย

การพลิกโฉมอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มสู่ Industry 4.0

การติดตั้งใช้งานระบบ ERP ด้านอาหารที่สมัยและครบวงจร จะรองรับ
การทำดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชัน (Digital Transformation) แพลตฟอร์ม
คลาวด์แอปพลิเคชันของเราช่วยปรับปรุงการดำเนินงานของผู้ผลิตอาหาร
เพื่อสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขัน

 • ปรับปรุงการตัดสินใจเพื่อลดการสิ้นเปลือง และลดความเสี่ยง
  ด้านความปลอดภัยของอาหาร โดยอาศัยข้อมูลจากเซ็นเซอร์ IoT
 • ป้องกันปัญหาเครื่องจักรหยุดทำงาน และความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
  ของอาหาร ด้วยการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและกระบวนการควบคุม
  คุณภาพ
 • ปรับปรุงผลผลิตจากเนื้อสัตว์ นม และพืชผลต่างๆ ตามวิธีการตัดแบ่ง
  การคัดเกรด และการแปรรูป
 • สร้างระบบอัตโนมัติและปรับปรุงประสิทธิภาพด้วย AI
 • ครองความเป็นผู้นำในด้านนวัตกรรม Industry 4.0
โซลูชันคลาวด์แบบ Multi-tenant สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
ซอฟต์แวร์คลาวด์แบบ Multi-tenant สำหรับผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม พร้อมอัพเดตฟังก์ชั่นโดยอัตโนมัติ ช่วยให้คุณสร้างสรรค์นวัตกรรมได้ตามกรอบเวลาที่เหมาะสม

โซลูชันคลาวด์แบบ Multi-tenant สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร

สร้างสรรค์นวัตกรรมสำหรับธุรกิจและผลิตภัณฑ์ของคุณได้อย่างราบรื่น ไม่มี
สะดุด ด้วยการอัปเดตฟังก์ชันแบบรายเดือนในโซลูชันคลาวด์ Multi-tenant

 • ปรับใช้เทคโนโลยีที่เหนือชั้นในรูปแบบของบริการ และสร้างผลตอบแทนได้อย่างรวดเร็ว
 • เลือกใช้ระบบ ERP ที่เหมาะกับจุดประสงค์การใช้งานของคุณ โดยใช้
  ฟังก์ชันที่ตั้งค่าไว้แล้วสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
 • ปรับเปลี่ยนสู่ธุรกิจที่ใช้ประโยชน์จากข้อมูล โดยใช้ระบบวิเคราะห์ข้อมูลด้านอุตสาหกรรม และปรับกระบวนการให้เป็นแบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี AI
 • สร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องด้วยแพลตฟอร์มการดำเนินงาน
  แบบดิจิทัลที่ทันสมัยอยู่เสมอ
 • เพิ่มความพึงพอใจแก่ผู้ใช้งานและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานด้วย UX ที่ทันสมัย

ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร

โซลูชัน ERP สำหรับผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่ม

Infor CloudSuite™ Food & Beverage ประกอบด้วยฟีเจอร์สำหรับ
ภาคอุตสาหกรรมและส่วนประกอบย่อยโดยเฉพาะ โดยนำเสนอ
ประสบการณ์การใช้งานที่เหนือชั้น พร้อมระบบวิเคราะห์ข้อมูลที่
ทรงพลังบนแพลตฟอร์มที่รองรับหลายบริษัท หลายประเทศ และ
หลายสถานที่ตั้ง เป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ช่วยให้บริษัทแปรรูป
อาหารสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรม ด้วยการปรับใช้เทคโนโลยี
ใหม่ ๆ รวมไปถึงฟีเจอร์ใหม่สำหรับอุตสาหกรรมอาหารและ
เครื่องดื่มโดยเฉพาะ ซึ่งพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่องบนระบบคลาวด์

จุดเด่น
 • ประมวลผลและดำเนินการตามคำสั่งซื้อได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
  โดยพิจารณาทางเลือกที่ประหยัดค่าใช้จ่ายมากที่สุด
 • ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของลูกค้าด้วยระบบจัดการคุณภาพ
 • ค้นหาสาเหตุของปัญหาด้านความปลอดภัยของอาหารอย่างรวดเร็ว
  และทำการเรียกคืนสินค้าอย่างถูกต้องและเจาะจงเป้าหมาย
 • ปรับใช้แนวทางที่กำหนดอย่างรวดเร็วสำหรับการแปรรูปอาหาร
  และเครื่องดื่ม
ผลิตภัณฑ์ที่รวมไว้
 • Infor M3™
 • Infor® OS
 • Infor Birst®
 • Infor Implementation Accelerators

การจัดการสินทรัพย์สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม

โซลูชัน Infor® EAM ช่วยให้ผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มมีเครื่องมือที่พร้อมสรรพสำหรับการ
จัดการสินทรัพย์ การจัดการวัตถุดิบ และการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาท้าทายที่
สำคัญในเรื่องประสิทธิภาพของสินทรัพย์และอุปกรณ์ต่างๆ เครื่องมือวิเคราะห์ที่ก้าวล้ำจะ
ช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีอยู่ เพื่อรองรับการตัดสินใจเกี่ยวกับอุปกรณ์ได้อย่าง
ถูกต้อง โซลูชันการจัดการสินทรัพย์ที่ทันสมัยนี้สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการ
ช่วยให้คุณบูรณาการข้อมูลเข้ากับโซลูชันซอฟต์แวร์อื่น ๆ ได้อย่างยืดหยุ่น เพื่อให้สามารถ
ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทได้อย่างรอบด้านและทั่วถึงบนทุกอุปกรณ์ นอกจากนี้ คุณ
จะสามารถปรับปรุงกระบวนการจัดการสินทรัพย์ทั้งหมด รวมทั้งเพิ่มความสะดวกในการ
วิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้อุปกรณ์หยุดทำงาน ใช้ประโยชน์จากการแสดงผลข้อมูลที่
ปรับปรุงดีขึ้น และสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งด้วยการจัดการสินทรัพย์อย่างมี
ประสิทธิภาพ

จุดเด่น
 • เพิ่มประสิทธิภาพและเสถียรภาพในการใช้สินทรัพย์และอุปกรณ์
 • ลดระยะเวลาหยุดทำงานของอุปกรณ์ และลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของอาหาร ด้วยการบำรุงรักษาตามสภาพ การตรวจสอบความสะอาด และข้อมูล IoT
 • ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวด
 • ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยของอาหารและสถานที่ทำงานที่ปลอดภัย

การจัดการวงจรการผลิตสำหรับอาหารและเครื่องดื่ม

Infor® PLM for Process เป็นโซลูชันการจัดการวงจรการผลิตบนระบบคลาวด์ที่ออกแบบมา
โดยเฉพาะสำหรับการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับทีมงาน R&D
ของผู้ผลิตสินค้าแปรรูป และช่วยลดเวลาที่ใช้ในการดำเนินการตามกระบวนการที่สำคัญ
เช่น การพัฒนาและเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ การปรับสูตรให้เหมาะสม การปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ และการจัดการโครงการ โซลูชันนี้ผสานรวมอย่างไร้รอยต่อเข้ากับระบบ ERP
ระบบจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ระบบจัดการข้อมูลห้องปฏิบัติการ และเครื่องมือทางธุรกิจที่
สำคัญอื่น ๆ

จุดเด่น
 • เพิ่มความรวดเร็วในการนำผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มออกสู่ตลาด
 • จัดลำดับความสำคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยกระบวนการแบบ Stage-Gate
 • ปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการโดยใช้ต้นทุนต่ำที่สุด
 • จัดทำฉลากอาหารและสูตรที่ถูกต้อง สอดคล้องกับกฎหมายและความต้องการของลูกค้าทั่วโลก
 • นำเสนอข้อมูลที่โปร่งใสเกี่ยวกับระบบซัพพลายเชนด้านอาหารให้แก่ผู้บริโภค

การวางแผนซัพพลายเชนด้านอาหาร

Infor® Supply Chain Planning เป็นแพลตฟอร์มที่เปี่ยมประสิทธิภาพสำหรับการสร้างสมดุล
ระหว่างอุปสงค์และอุปทาน เพื่อปรับปรุงสินค้าคงคลัง บริการ และการปฏิบัติงานในทุกส่วน
ของซัพพลายเชนด้านอาหาร บริษัทด้านอาหารและเครื่องดื่มจะสามารถใช้โซลูชันนี้สำหรับ
การวางแผนและตรวจสอบความต้องการ การวางแผนเกี่ยวกับซัพพลาย การวางแผนและจัด
ตารางเวลาการผลิต การปรับปรุงสินค้าคงคลัง และการวางแผนเกี่ยวกับการขายและ
การปฏิบัติงาน

จุดเด่น
 • เพิ่มความแม่นยำในการคาดการณ์ โดยใช้เทคนิคการคาดการณ์ที่ก้าวล้ำ รวมถึง Machine Learning และระบบตรวจสอบความต้องการ
 • สร้างแผนงาน Push-Pull ที่มีสมดุลอย่างลงตัว โดยใช้การแก้ปัญหาโปรแกรมเชิงเส้น (Linear Programming) ในการวางแผนขั้นสูง
 • สร้างสถานการณ์สมมติที่หลากหลาย เพื่อเปรียบเทียบและปรับปรุงผลกำไรและระดับการให้บริการ
 • ลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง การทำงานล่วงเวลา และการจัดเก็บสินค้าคงคลัง
 • ปรับปรุงผลผลิตจากเนื้อสัตว์ นม และพืชผลต่างๆ ให้เหมาะกับความต้องการและสร้าง
  ผลกำไรสูงสุด
 • จัดตารางเวลาโดยคำนึงถึงความจุของถังเก็บ (tank) และไซโล (silo) และข้อจำกัด
  การเข้า/ออกของผลิตผล
 • การปรับปรุงลำดับการดำเนินการ โดยคำนึงถึงการผลัดเปลี่ยนและการทำความสะอาด

ระบบธุรกิจอัจฉริยะสำหรับอาหารและเครื่องดื่ม

Infor Birst® Enterprise ประกอบด้วยเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติที่มีการจดสิทธิบัตร ซึ่งทำหน้าที่รวบรวมและนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่เชื่อถือได้สำหรับบริษัทด้านอาหารและเครื่องดื่ม ตั้งแต่ผู้บริหารไปจนถึงพนักงาน บุคลากรทุกระดับภายในองค์กรจะสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับเทรนด์ล่าสุดที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

จุดเด่น
 • ตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดมากขึ้น โดยใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งอธิบายว่าเพราะเหตุใด KPI จึงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหรือลดลง
 • ปรับใช้ระบบวิเคราะห์ข้อมูลที่เหนือกว่าด้วยโซลูชันที่ทันสมัย ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับการบริการตนเองและการใช้งานที่สะดวกยิ่งขึ้น
 • เพิ่มความมั่นใจในการตัดสินใจ ด้วยการกำกับดูแลแบบรวมศูนย์ ครอบคลุมทั้ง
  แอปพลิเคชันของ Infor และบริษัทอื่น
 • ช่วยประหยัดเวลาในการพัฒนาได้หลายพันชั่วโมง และไม่จำเป็นต้องใช้หลาย ๆ โซลูชันสำหรับการบูรณาการข้อมูล ฐานข้อมูล และการแสดงผล

Cloud OS สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม

Infor® OS เป็นแพลตฟอร์มปฏิบัติการสำหรับระบบคลาวด์ ซึ่งเชื่อมต่อบริการคลาวด์อย่าง
ไร้รอยต่อ ครอบคลุมโซลูชันอุตสาหกรรม Infor CloudSuite™ ทั้งหมด รวมถึงโซลูชันจำนวน
มากของบริษัทอื่น บริการที่นำเสนอมีความหลากหลาย ตั้งแต่ฟังก์ชันที่จำเป็นต่อธุรกิจ
ไปจนถึงเทคโนโลยีขั้นสูงที่จะช่วยเพิ่มความได้เปรียบด้านการแข่งขันให้แก่บริษัท
อาหารและเครื่องดื่ม

จุดเด่น
 • ใช้โครงสร้างพื้นฐานคลาวด์แบบครบวงจรสำหรับ Single Sign-On, โมบิลิตี้, การรักษาความปลอดภัย และการกำกับดูแล
 • มีการบูรณาการอย่างไร้รอยต่อ ครอบคลุมทั้งผลิตภัณฑ์ของ Infor และบริษัทอื่น
 • UX ใช้งานง่าย ครอบคลุมทุกแอปพลิเคชัน
 • รวบรวมข้อมูลสำคัญจากอุปกรณ์ IoT
 • ใช้ระบบวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงและ AI สำหรับการให้คำแนะนำและการตัดสินใจ
  โดยอัตโนมัติ
 • รองรับการกำกับดูแล การประสานงาน และการมีส่วนร่วม ด้วยโฮมเพจที่ปรับแต่ง
  ตามบทบาทของผู้ใช้ การแจ้งเตือน และเวิร์กโฟลว์

โซลูชันทรัพยากรบุคคลสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

Infor® Human Resources เป็นโซลูชันที่เหนือชั้นสำหรับการจัดการทรัพยากรบุคคลอย่าง
ครบวงจร ช่วยให้คุณจัดสรรบุคลากรและดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
สอดรับกับกลยุทธ์ด้านธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มของคุณ

จุดเด่น
 • ครบทุกฟังก์ชันการจัดการทรัพยากรบุคคลในโซลูชันแบบครบวงจรเพียงหนึ่งเดียว
 • อินเทอร์เฟซผู้ใช้ในระดับผู้บริโภค สามารถปรับแต่งตามบทบาทของผู้ใช้
 • ใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างทันท่วงที อ้างอิงวิทยาศาสตร์ด้านพฤติกรรมและระบบวิเคราะห์ข้อมูล
 • ตรวจสอบข้อมูลพนักงานได้อย่างครบถ้วน ทั้งด้านการว่าจ้าง การพัฒนา และการดึงดูดบุคลากรได้อย่างเหมาะสม
 • ปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของพนักงาน และเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร

โซลูชันซอฟต์แวร์สำหรับการผลิตแบบต่อเนื่อง

ผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มมีความต้องการที่แตกต่างในเรื่องของการดำเนินการผลิต Infor
SyteLine for Food & Beverage คือโซลูชันที่เพิ่มความสะดวกในการปรับเปลี่ยนสูตรอาหาร
หรือเครื่องดื่ม สร้างใบงานตามสเปกการผลิตที่เฉพาะเจาะจง รวมทั้งตรวจสอบและ
ตอบสนองต่อกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

จุดเด่น
 • จัดการหน่วยวัดหลาย ๆ รูปแบบสำหรับสินค้า
 • สร้างแบบจำลองสูตรอาหารตามน้ำหนักหรือปริมาตร รวมถึงเปอร์เซ็นต์ของผลผลิตที่
  สูญเสียหรือได้รับ
 • คำนึงถึงส่วนผสมในสูตรอาหารที่สามารถละลายน้ำหรือนำออกจากกระบวนการก่อนที่จะบรรจุหีบห่อ
 • ปรับขนาดของสูตรอาหารตามความต้องการด้านการผลิต โดยใช้เปอร์เซ็นต์เพื่อให้สามารถปรับขนาดส่วนประกอบทั้งหมดได้อย่างถูกต้อง
 • จัดเก็บข้อมูลประวัติการแก้ไขสูตรอาหารทั้งหมด และสามารถเรียกดูเวอร์ชันก่อนหน้าและนำไปใช้ในการผลิตได้ตามความจำเป็น
 • ออกเอกสารเกี่ยวกับส่วนผสมอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ด้วยการรายงานปริมาณการผลิตสินค้าแต่ละชุด
 • ใช้ฟังก์ชัน ERP สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อจัดการต้นทุนและการตรวจสอบ
  ย้อนกลับสินค้า
ผลิตภัณฑ์ที่รวมไว้
 • Infor SyteLine®
 • Infor SyteLine Process Industry Pack
 • Infor® OS
 • Implementation Accelerator
กรุณาติดต่อ

ติดต่อเราและพวกเราจะให้ทีมงานติดต่อไปภายใน 24 ชั่วโมง

การคลิก "ส่ง" แสดงว่าคุณตกลงว่า Infor จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ให้ไว้ในแบบฟอร์ม
ด้านบน เพื่อสื่อสารกับคุณในฐานะลูกค้าเป้าหมายหรือลูกค้าจริงหรือลูกค้าตามที่อธิบายไว้ใน
นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา